} catch (e) { console.error('Custom Theme JS Code: ', e); }

KAVITACIJA

KAVITACIJA 
uredjaj-za-kavitacijuTretman koji se izvodi aparatom CAVIT PERFECT ubraja se u neinvazivnu metodu primjene kavitacijskog efekta na tkivo.
Ultrazvučni talasi su usmjereni tačno na određenu dubinu u tkivu. Time se omogućava selektivno razbijanje masnih ćelija, pri čemu koža, krvni sudovi, nervi i mišići ostaju zdravi. Ultrazvuk stvara mjehuriće u tkivu, koji se uvećavaju dekompresijom uslijed čega ovi mjehurići eksplodiraju i masne ćelije pucaju. Nakon razbijanja, masne ćelije odlaze kao trigliceridi u međućelijske prostore i tamo se pomoću enzimskih aktivnosti dijele na glicerol i više masne kisjeline, koje metaboličkim procesima odlaze u jetru gdje se ta masnoća razgrađuje isto kao i hrana koju unosimo u organizam.
NAKON SAMO JEDNOG TRETMANA OPSEG TRETIRANOG DIJELA TIJELA SE SMANJUJE ZA NEKOLIKO CENTIMETARA.