Privatna zdravstvena ustanova - FONTIS - Ordinacija za internu medicinu i dermatovenerologiju

fontis

Svetozara Markovića 1 
Podgorica
+382 20 248-914
+382 69 015 303